Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

16. maj 2017

OBVESTILO - SPREMEMBA LOKACIJE JAVNE OBRAVNAVE PREDLOGA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo javna obravnava predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice, v sredo 17.05.2017, namesto v sejni sobi Občine Moravske Toplice, potekala v prostorih gasilskega doma v Moravskih Toplicah, Dolga ulica 63, 9226 Moravske Toplice. Hvala za razumevanje.

                                                                  Občinska uprava

 

12. maj 2017

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora TE 12 v Tešanovcih. 

 

24. april 2017

OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI

s seznanitvijo predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, na podlagi 50., 60. in 61a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/2013 - skl. US, 76/2014 - odl. US) in 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15), obvešča javnost, da v času od 24.04.2017 do vključno 23.05.2017, poteka javna razgrnitev s seznanitvijo predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice, ki ga je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, april 2017. Gradivo je javno razgrnjeno v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, v času uradnih ur občinske uprave. Javna obravnava bo v sredo 17.05.2017 ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. Na razgrnjeno gradivo se predlogov za spremembo namenske rabe ne sprejema.

Številka: 350-00004/2016-22
Datum: 02.04.2017

                                                                                        Župan:
                                                                                  Alojz Glavač, l.r.

21. marec 2017

PREDČASNE VOLITVE V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI FOKOVCI

Na podlagi 24. in 26. člena v povezavi s 109. in 114 členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS. št. 94/07–UPB3, 45/08 IN 83/12), Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice razpisuje predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Fokovci.

Predčasne volitve petih članov sveta KS Fokovci (volilna enota Fokovci) se opravijo v nedeljo, 21. 05.2017.

 

Podrobnosti o volitvah se na naši spletni strani nahajajo pod vsebino LOKALNE VOLITVE.

 » preberi več

13. marec 2017

Obvestilo o spremembi poslovanja KU Prosenjakovci

Obveščamo vas, da bo KU Prosenjakovci v času od 20. 3. 2017 do

19. 6. 2017, posloval ob sredah in petkih!

8. marec 2017

Terensko pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev FFS v letu 2017

Biotehniška šola Rakičan kot pooblaščena organizacija za pregledovanje naprav (škropilnice, pršilniki) za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, tudi letos organizira terenske preglede naprav.

Uporabnike naprav obveščamo, da boste na testiranje pravočasno povabljeni na vaša testirna mesta. Vse tiste imetnike naprav, ki še nimate opravljenega pregleda-testiranja, ali vam veljavnost pregleda poteče v letu 2017, obveščamo da se lahko na testiranje prijavite na tel. številko 02 530 37 50 ali 041 579 820 ali elektronski naslov: dejan.kocis@guest.arnes.si.

Urniki in lokacije pregledov naprav v letu 2017 so dosegljivi na spletni strani šole http://www.solarakican.si/ ali na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin http://spletni2.furs.gov.si/FFS/skrop/Default.asp?CODE=101

Seznam testiranj je v prilogi.

11. avgust 2016

PRVI ZBIRNI CENTER OBČINE MORAVSKE TOPLICE

 

V Fokovcih je 8. avgusta 2016 občina Moravske Toplice v sodelovanju s Saubermacher Komunalo d.o.o. odprla nov zbirni center za ločeno zbiranje frakcij. Zbirni center je namenjen občanom in občankam občine Moravske Toplice, stroške v celoti krije občina.

 

 » preberi več

Uradne ure

Pon., tor., čet. 7.30 - 14.30
Sreda 7.30 - 15.30
Petek 7.30 - 13.30

Kako do nas -> Google Zemljevid

Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb Pošlji

» Pošlji

Kontakt